Privola za obradu podataka
u posebne svrhe

GUN je predan zaštiti osobnih informacija i prava ispitanika. U svrhu zaštite osobnih podataka sukladno trenutno važećoj regulativi svaki ispitivanik/ca treba dati privolu u svrhu obrade osobnih podataka u posebne svrhe.

Vezano uz ovu privolu, osobne podatke prikupljamo radi:
 • korištenja fotografija i videa snimljenih tijekom provođenja aktivnosti kluba za objavu na internet stranicama i profilima kluba na društvenim mrežama,
 • korištenja videa snimljenih tijekom utakmica te u svrhu praćenja napretka igrača/ica,
 • objava pojedinačnih rezultata i rangiranja ispitivanika/ce .
U svrhu gore navedenih obrada prikupljamo slijedeće osobne podatke:
 • pojedinačne fotografije ispitanika/ca,
 • skupne fotografije ispitanika/ca,
 • video snimke ispitanika/ca
 • rezultate s natjecanja.
Privola za korištenje i obradu osobnih podataka

Prikupljanjem vaših osobnih podataka i prihvaćanjem ove privole za korištenje i obradu osobnih podataka Vi nam dajete pravo na obradu vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe te razumijete da ovu privolu možete u svakom trenutku povući.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna te  Gastronomska Udruga Našice poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama.

Vaše podatke nećemo dostavljati, prodavati ili ustupiti na raspolaganje trećim stranama, osim onima koje su navedene u potpisanoj privoli. Iznimno podatke možemo prenijeti trećoj strani u slučajevima kada je prijenos:

 • neophodan za provedbu aktivnosti koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev ispitanika/ca,
 • zakonski obvezan na temelju javnih interesa,
 • neophodan za osnivanje, obradu ili obranu pravnih zahtjeva,
 • neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika/ca.
Podaci koje nam ustupite mogu biti poslani našim izvršiteljima obrade i to:
 • u svrhu objave internet stranicama i profilima udruge na društvenim mrežama,
 • u svrhu objave rezultata natjecanja.

Podaci koji više nisu potrebni u obradi mogu biti zadržani u statističke i povijesne svrhe, ali se isti ne obrađuju na niti jedan drugi način, te su isti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i pregleda.

Pravo na uvid i pristup

Možete u svako doba zatražiti uvid u sve vaše osobne podatke koje smo prikupili te načinima i svrsi obrade istih. U slučaju promjene osobnih podataka odmah nas obavijestite u svrhu ažuriranja podataka vezanih uz uslugu.

IZJAVA KANDIDATA: Ovim izjavljujem da prihvaćam i da ću se pridržavati svih propisa Udruge (Statuta i ostalih akata) i organizacijskih pravila za rad i funkcioniranje iste. Prihvaćam sudjelovanje u aktivnostima udruge (rekreativnim i natjecateljskim). U slučaju nepridržavanja i nepoštivanja pravila i uputa o sudjelovanju i provođenju aktivnosti na siguran način, GUN neće snositi odgovornost za moguće nastajanje ozljeda ili štete koje član nanese sebi ili drugoj osobi. Također sam suglasan da GUN koristi prikupljene podatke, fotografije, ostvarene rezultata i sl. u svrhu promicanja  gastronomije, enologije i udruge.